فکر پرسپولیس درگیر دربی است | فصل آینده با پیراهن استقلال خداحافظی می کنم