یک سرمایه دار تمام بلیط های بازی پرسپولیس با الهلال را خرید