کبد چرب با وزن ارتباطی مستقيم دارد/ اين بيماری در خانم‌ها شايع‌تر است