دوستانم حاضرند باشگاه استقلال را 5 ساله اجاره کنند/ نباید منتی بر اداره سرخابی‌ها باشد