دربی همیشه حساس است/ دوستانم از خرید استقلال صرف نظر کردند