بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان