عکس خبری:: اولین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در روسیه