بهره مندی بیش از هزار نفر از خدمات آموزشی درمانی هلال احمر گیلان