معاون فرماندار مهاباد: حل مشکلات اجتماعی نیازمند راهکارهای عملی و برنامه های خاص است