برگزاری ۱۰ دیدار در دومین روز رقابتها / یک گام تا رقابتهای فینال