آثار جنایت سعودی‌ها گریبانشان را می‌گیرد/ جوانان عراق هر کدام قهرمان بالقوه هستند