تصاویر/تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون خوزستانی در محکومیت حکم اعدام شیخ نمر