عاشورزاده برای نخستین ‌بار مدال طلای جهانی را دشت کرد