عملکرد و مصرف انرژی Helio X20 در مقایسه با نسل پیش 40 درصد بهبود یافته است