برادر کوچکتر LG G4، اسمارت فون G4 Mini برای اولین بار نمایان شد