عکس / تجدید میثاق اعضای بسیج رسانه با آرمان های امام خمینی(ره)