اوباما: در خصوص گام بعدی در یمن با ریاض رایزنی می‌کنیم