فخرالدینی: برد در دربی به اندازه یک جام هوادارن را خوشحال می کند