انتخاب کلاس ۸۰ نفره برای جشن بزرگ «مبعث» در دانشگاه آزاد نجف آباد