ثمره هاشمی: سال 86 در جلسه شورای امنیت همه اطمینان داشتند آمریکا حمله می‌کند /یک سرمایه‌دار پیامک زده