ضرورت تدوین و اجرای یک طرح کلان برای مبارزه با تروریزم از سوی جامعه بین‌الملل