کمپین و تجمع جامعه پزشکی برای فشار بین‌المللی بر متجاوزان یمن+بیانیه