ناصری: کاری می‌کنیم آمریکا التماس‌کنان به توافق بازگردد/ جبرئیلی: اقتدار ما محصول مذاکرات نیست