تیرانداز همدانی برای حضور در جام جهانی آلمان انتخاب شد