جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال یکشنبه برگزار می‌شود