ثبت نام بیش از هزار داوطلب برای ورود به حوزه علمیه خواهران مازندران