مسئولان و مدیران مربوطه در دانشگاه در حوزه ی نظارتی چه نقشی در دانشگاه ایفا می‌کنند؟/ تجمع اعتراض آم