انتخاب شورای تبیین گفتمان انقلاب، امام و رهبری در کهگیلویه و بویراحمد