فیلم/ تسلط ارتش سوریه بر تپه استراتژیک «موسی» در القلمون