شانزدهمین گردهمایی مدیران برنامه ریزی کلانشهر های کشور برگزار شد