معاون سیاسی استاندار گلستان: خبرنگاران پیگیر مطالبات مردم باشند