طرح «سفیران سایبری» در کانون های فرهنگی هنری مساجد میناب اجرا می شود