سازمان لیگ ادعای عضو هیات مدیره باشگاه پیکان را تکذیب کرد