استاندار آذربایجان شرقی: بازیکنان تراکتور لایق قهرمانی هستند