مهره‌های رجوی آخرین سنگرهای خود را هم از دست می‌دهند/فیلم