هر دربی با استقلال بودم نباخته/ با پیراهن استقلال خداحافظی می‌کنم