توسعه طرح‌های عمرانی کرج نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است