مدیرکل یونسکو: تخریب آثار تاریخی باید جرم جنگی اعلام شود