اثر فیلمساز ایلامی در نهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه درخشید