تجمع طلاب و روحانیون دامغان و گرمسار برای حمایت از مردم یمن