پهپادی که پس از رهاسازی در آسمان شما را دنبال می کند [تماشا کنید]