می‌خواهیم ناکامی‌های یک فصل استقلال را مقابل پرسپولیس جبران کنیم