دیدار رییس جمهور عراق و هیات همراه با رهبر معظم انقلاب