نقض آتش بس از سوی عربستان نشان داد که نمی‌توان به این رژیم اعتماد کرد