ال جی و سهم 66 درصدی از بازار صفحه نمایش ساعت های هوشمند