پیغام ایمون زاید برای پرسپولیسی‌ها/ دوست داشتم مقابل استقلال بودم