روستای پاطاوه نمادی از فقر و محرومیت کهگیلویه و بویراحمد + تصاویر