سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان: بدون محروم ومصدوم به دیدار صبا می رویم