اشتباه هواداران و تشویق بازیکن پرسپولیس!/ بازگشت ابراهیمی در روز حمایت از سرطانی‌ها