آیت الله هاشمی رفسنجانی: ملتی که کتاب ندارد، فرهنگ ندارد